Västgötabygdens Fastigheter AB - Kungsgatan 22 - 545 30 TÖREBODA - Tel: 0506 - 120 90 - Epost